top of page
Leaf Pattern Design

Fri, 23 Feb

|

Llandudno

Powering Wales' future: Tackling the challenges and seizing the opportunities of offshore wind

Join CEN, in partnership with RWE, at this year's Welsh Conservative Conference, to discuss how we can tackle the challenges and seize the opportunities of offshore wind.

 Powering Wales' future: Tackling the challenges and seizing the opportunities of offshore wind
 Powering Wales' future: Tackling the challenges and seizing the opportunities of offshore wind

Time & Location

23 Feb 2024, 08:45 – 9:45

Llandudno, The Promenade, Penrhyn Cres, Llandudno LL30 1BB, UK

About the event

Offshore wind is a key part of Wales’ energy mix, delivering green jobs and investment, and helping to secure the UK’s energy supplies. With the next renewables auction round opening next month, we’re discussing how the industry has benefitted Wales to date and how to make sure Wales continues to reap these rewards, looking at jobs and skills, overcoming supply chain challenges, and speeding up planning decisions and grid connections. Join us to hear from an expert panel, ask questions, and enjoy a complimentary breakfast.

Our panel will include Stephen Crabb MP, Samuel Kurtz MS, Cllr Havard Hughes, John McKenzie (RWE), and Tara-Jane Sutcliffe (CEN).

Pweru dyfodol Cymru: mynd i’r afael â heriau a manteisio ar gyfleoedd ynni gwynt môr

Mae ynni gwynt môr yn rhan allweddol o gymysgedd ynni Cymru, gan ddarparu swyddi gwyrdd a buddsoddiad, a helpu i sicrhau cyflenwadau ynni’r DU. Gyda’r rownd arwerthu ynni adnewyddadwy nesaf yn agor fis nesaf, rydym yn trafod sut mae’r diwydiant wedi bod o fudd i Gymru hyd yma a sut i wneud yn siŵr bod Cymru’n parhau i elwa ar y gwobrau hyn, gan edrych ar swyddi a sgiliau, goresgyn heriau’r gadwyn gyflenwi, a chyflymu penderfyniadau cynllunio. a chysylltiadau grid. Ymunwch â ni i glywed gan banel o arbenigwyr, i ofyn cwestiynau, ac i fwynhau brecwast am ddim.

Siaradwyr: Stephen Crabb MP, Samuel Kurtz MS, Cllr Havard Hughes, John McKenzie (RWE), Tara-Jane Sutcliffe (CEN).

Share this event

bottom of page